Celý proces tvorby videa priebieha v niekolkých krokoch, počas realizácie projektu si v každej fáze schválime a prekonzultujeme všetky výstupy.

Zadanie

Zadefinovanie základných informácií o produkte, alebo službe, pre presnejšie priblíženie vašej predstavy.

Príprava scriptu

Na základe zadania, pripravíme scenár zachytávajúci, hlavné myšlienky, ktoré budeme vo videu komunikovať. Precízne zhotovený scenár ma obrovskú silu, silu presviedčať.

Storyboard

Scenár prekreslíme do vizuálnych náčrtov jednotlivých scén storyboardu. Prekreslujeme, upravujeme do dokonalosti.

Grafika

Pri video animácach, alebo kombinovaných videách, pripravíme grafický návrh, podľa zadefinovaného zadania. Štýl grafického spracovania, prispôsobíme pre potreby konkrétne videa.

Voicover

Výher správneho herca je pre video jednou s kľúčových vlastností. Voicover videa stanovuje dĺžku, rýchlosť animácie či strih videa.

Nakrúcanie/Animácia

V závislosti od zvoleného štýlu videa, rozpohybujeme grafický dizajn, nahrávame v štúdiu, interiéri, alebo exteriéri.

Postprodukcia

Posledná fáza zhotovenia projektu, striháme videá, odladzujeme animácie, vyberáme hudbu, pridávame efekty.

Odovzdanie projektu

Ak je všetko v poriadku, máme hotovo.